Reflexions d' Elisabeth Kübler-Ross


"El cos físic és només una casa, un temple, el capoll de seda en el que vivim durant un cert temps fins a la transició que anomenem mort. Quan arriba la mort, abandonem el capoll de seda i som lliures com una papallona."
Elisabeth Kübler-Ross
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
"La mort és només abandonar el cos físic, de la mateixa manera que la papallona deixa el seu capoll de seda"
Elisabeth Kübler-Ross
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
"L'experiència de la mort és casi idèntica a la del naixement"
Elisabeth Kübler-Ros
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
"És necessari comprendre que res del que ens passa és negatiu, i subratllo: absolutament res."
Elisabeth Kübler-Ros